Τεχνική περιγραφή


ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ GL 10.1 GL 10.2 GL 10.3-L
IΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ (Kcal/h) 14.200 - 30.100 29.200 - 47.300 27.500 - 65.300
ΠΑΡΟΧΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Kg/h) 1,2 - 2,5 2,4 - 3,9 2,3 - 5,4
MΠΕΚ US (gal/h) 0,5 - 0,75 0,75 - 1,35 1,1 - 1,5
ΤΥΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤF 830.3 ΤF 830.3 ΤF 830.3
ΤΥΠΟΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BFP 21 L3 BFP 21 L3 BFP 21 L3
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ (mm) 88 88 90
MHKOΣ ΜΠΟΥΚΑΣ (mm) 166 166 166
(*)YΨΟΣ (mm) 226 226 226
(**) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (mm) 447 447 447


(*)  Απόσταση μεταξύ του κάτω μέρους του καυστήρα και του άξονα της μπούκας
(**) Σώμα + μπούκα

Η συσκευασία κάθε καυστήρα περιλαμβάνει:
Βιβλίο οδηγιών και ρυθμίσεων στα ελληνικά, φλάντζα αλουμινίου, φλάντζα στεγανοποίησης, μπέκ (GL10.1  ->  0,55    GL10,2 -> 0,85    GL10.3-L ->  1,25), δύο flexible, δύο μαστούς, επταπολικό φίς