Συστήματα εξαερισμού

Εκμεταλλευτείτε την θερμότητα του εξαερισμού

Οι συσκευές LWZ 70-270 χρησιμοποιούνται ως κεντρικό σύστημα αερισμού του κτιρίου, για τροφοδοσία των χώρων με φρέσκο αέρα. Χρησιμοποιώντας εσωτερικά το σύστημα αντίθετης ροής αέρα, απορροφά την θερμική ενέργεια του προς απόρριψη αέρα, θερμαίνοντας τον εισαγώμενο φρέσκο αέρα. Μέσω αυτού του συστήματος μπορεί να επιτευχθεί ανάκτηση ενέργειας έως 90%.

Το μοντέλο LWZ 270 έχει σχεδιαστεί για μεγαλύτερες αποδόσεις και μπορεί να καλύπτει ως συσκευή κεντρικού αερισμού, κτίρια μέχρι 290 m². Μέσω της εύκολης αλλαγής φίλτρων, εξασφαλίζεται και ο καθαρισμός του αέρα από σωματίδια σκόνης.

LWZ  
  • Διαθέσιμο σε 3 μεγέθη, διαφορετικής ισχύος
  • Σύστημα κεντρικής τροφοδοσίας και απόρριψης αέρα για βελτιστοποίηση της ποιότητας του αέρα του χώρου
  • Εύκολη ρύθμιση και λειτουργία
  • Διαρκής απομάκρυνση των βλαβερών σωματιδίων του αέρα, από τον ζωτικό χώρο του κτιρίου
  • Υψηλός βαθμός ανάκτησης ενέργειας, έως 90 %
  • Δυνατότητα ψύξης μέσω βραδυνής λειτουργίας αερισμού (στα μοντέλα LWZ 170plus/270 plus)
  • Ιδανική λύση και για πολυόροφες κατοικίες (LWZ 70)

Συνημμένα αρχεία  Συνημμένα αρχεία: